Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

26 marca 2020 r.
Udostępnij
Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

Sytuacja gospodarcza, jak i prawna, będąca skutkiem epidemii koronawirusa (COVID-19), jest dzisiaj bardzo dynamiczna, dlatego w tym miejscu zebraliśmy dla Państwa najważniejsze formy pomocy, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy dotknięci skutkami epidemii. W ostatnim czasie wprowadzone zostały nowe rozwiązania dotyczące składek ZUS, jak również zasiłku chorobowego i opiekuńczego. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z dotychczasowych rozwiązań prawnych.

Jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy są naszymi Klientami do skonsultowania możliwości skorzystania z danej pomocy dla swojej firmy z dedykowaną księgową FM LEX, która jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie.

 

Składki ZUS

Oprócz obecnie dostępnych możliwości w postaci odroczenia terminu płatności składek ZUS, układu ratalnego czy umorzenia tych należności w określonych ustawowo warunkach, wprowadzona została uproszczona procedura odraczania terminu płatności składek ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci z powodu epidemii koronawirusa i mają problemy z zapłatą składek, mogą starać się o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020.

W przypadku należności wynikających z zawartej z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub odroczenie terminu płatności, przedsiębiorca może skorzystać z zawieszenia realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 i wydłużenia terminu realizacji – również o 3 miesiące.

Żeby skorzystać z ulgi, należy złożyć odpowiedni wniosek o odroczenie terminu (ZUS-EOP) lub zawieszenie spłaty w ramach umowy, który można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub na adres e-mail oddziału ZUS.

Więcej informacji na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jak-elektronicznie-wyslac-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek-wniosek-zus-eop-/3223248

Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności składek:

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/Wniosek+odroczenie_uproszczony/645ff079-375a-31e1-e39a-73e6199690f5

 

Świadczenia z tytułu poddania się kwarantannie lub izolacji - zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy

Zasiłek chorobowy jest przyznawany przez ZUS na dotychczasowych zasadach, tzn. w przypadku, gdy przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie chorobowe, ale nie może wykonywać działalności gospodarczej na podstawie zwolnienia lekarskiego albo decyzji państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

W przypadku otrzymania decyzji o obowiązkowym poddaniu się kwarantannie lub izolacji, decyzja ta jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy złożyć wniosek ZAS-53 wraz z załączonym skanem lub zdjęciem decyzji, który można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS

Więcej informacji na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/3194262

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół, rodzic objęty ubezpieczeniem chorobowym, który opiekuje się dzieckiem poniżej 8. Roku życia, może przez 14 dni otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, którego okres wypłaty nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, który przysługuje na opiekę nad dzieckiem do 14 r.ż.

O zasiłek można ubiegać się w przypadku, gdy nad dzieckiem nie może sprawować opieki drugi rodzic lub opiekun.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć stosowne oświadczenie do ZUS.

Więcej informacji na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/

Wzór oświadczenia:

https://www.zus.pl/documents/10182/24142/O%C5%9AWIADCZENIE+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd

 

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami epidemii COVID-10 mogą również skorzystać z dotychczasowych rozwiązań prawnych przewidzianych w ramach należności podatkowych.

 

Odroczenie terminu zapłaty podatku i zaległości podatkowych

Każdy przedsiębiorca, który ma trudności z zapłatą podatków, może złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami do właściwego urzędu skarbowego.

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku należy złożyć przed jego upływem, natomiast wniosek o odroczenie zaległości podatkowych dotyczy tych należności, co do których upłynął już termin zapłaty.

Decyzja urzędu jest decyzją uznaniową, co oznacza, że może ona zostać wydana bez względu na ustawowe przesłanki odroczenia.

 

„Tarcza Antykryzysowa”

W najbliższych dniach zostaną wprowadzone rządowe ustawy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, która przewiduje szczególną pomoc dla przedsiębiorstw.

Najważniejszymi planowanymi rozwiązaniami są:

  1. Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw
  2. 3-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników
  3. Gwarantowane świadczenie miesięczne wypłacane przez ZUS dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło i dla samozatrudnionych
  4. Dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracowników
  5. Możliwość zmiany czasu pracy pracowników
  6. Rozłożenie w czasie zaliczek na PIT
  7. Korzystne zasady rozliczania PIT i CIT w przypadku straty poniesionej w 2020 roku

Projektem Tarczy Antykryzysowej w piątek 27 marca ma zająć się Sejm. Rząd planuje wprowadzenie ustaw na początku kwietnia 2020 roku.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o najważniejszych szczegółach związanych z nowymi przepisami prawa w ramach pomocy dla przedsiębiorców.

 

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia,

Zespół FM LEX